Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

TESV-Skyrim Việt Hóa 0.7(01-07-2013)

Hướng dẫn cài đặt: http://forum.gamevn.com/showthread.php?955564-Skyrim-Viet-hoa-Bao-loi-van-canh

Link download TESV-Skyrim Việt Hóa 0.7:
4share
hoặc
box.com